top of page

Palveluni

Tarjoan monipuolisia palveluita, jotka keskittyvät tunnetaitoihin ja hyvinvointiin. Palveluihini kuuluvat:

Koulutuspalvelut

Tarjoan koulutuspalveluita, joiden pääpaino on tunnetaitoihin liittyvissä luennoissa ja koulutustilaisuuksissa. Olen valmis pitämään luentoja eri paikoissa, kuten päiväkodeissa, oppilaitoksissa ja työyhteisöissä. Aiheina voivat olla esimerkiksi aikuisen rooli lapsen tunteiden kanssasäätelijänä, turvan merkitys oppimisen kannalta, tunnetaitojen vaikutus hyvinvointiin, tunnetaidoista voimaa vanhemmuuteen ja haastavat kasvatustilanteet tunnetaitojen näkökulmasta. Tarjoamme myös toiminnallisia työpajoja työyhteisöille ja ryhmille, joiden aiheet voivat vaihdella, kuten omiin tunteisiin tutustuminen toiminnallisten ja luovien menetelmien avulla, omien voimavarojen vahvistaminen sekä tunnetaidot oman työhyvinvoinnin tukena.

 

Voit rohkeasti kysyä lisätietoja koulutuspalveluistamme ja pyytää tarjousta. Matkakorvaus lisätään hintoihin.

Pyydä tarjous!
(Matkakulut lisätään hintaan.)

Tunnetaitovalmennus

Tunnetaitovalmennusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Valmennus voi tapahtua joko Ylivieskan toimipisteellä tai etäyhteyden välityksellä.

 

Haluan auttaa sinua valjastamaan tunteesi oman elämäsi ja hyvinvointisi oppaiksi. Tunteet ovat läsnä joka hetki ja ne vaikuttavat meidän päätöksiimme ja hyvinvointiimme. Tunnetaitovalmennus suunnitellaan sinun tarpeittesi mukaan. Tunnetaitovalmennuksessa johdatan sinua huomaamaan eri tunteiden takana olevia viestejä ja ottamaan tunteet mukaan hyvinvointisi tukemiseen. Tunnetaitovalmennus antaa ymmärrystä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat syntyviin tunteisiin ja miten itse voit näihin asioihin vaikuttaa. Tunnetaitovalmennuksessa keskeistä on myös tunnistaa ja tiedostaa tunteiden taustalla olevat tarpeet, mikä auttaa ymmärtämään omaa ja muiden käytöstä. Hyvät tunnetaidot vahvistavat itsetuntoa ja -arvostusta, myötätuntoa itseä ja muita kohtaan, terveiden rajojen asettamista ja omien tunteiden rakentavaa ilmaisemista. Koska tunnetaitoja opitaan vuorovaikutuksessa ja mallin kautta, aikuisten omat tunnetaidot ovat erityisen tärkeitä lapsen kanssa toimiessa. Suosittelen tunnetaitovalmennusta myös huoltajille, vanhemmille ja lasten parissa työskenteleville. Valmennuksessa käytettään erilaisia menetelmiä, kuten mielikuvaharjoituksia, luovia menetelmiä (esim. tunnemaalaus, kuvat, musiikki, valokuvaus) ja kehollisia harjoituksia. Turvallinen vuorovaikutus ja ilmapiiri ovat tärkeitä osia valmennuksessa.

75€/60 min (alv 24%)
105€/90min (alv 24%)

Taideterapiaohjaus

Taideterapiaohjaus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omia ajatuksia, tunteita, elämäntilanteita ja ihmissuhteita luovien menetelmien avulla. Menetelmiin kuuluvat esimerkiksi kuvallinen työskentely, kirjallisuusterapian elementit, minikonstellaatiot, muovailu, musiikki, mielikuvaharjoittelu ja mindfulness. Voimavarakeskeisessä taideterapiaohjauksessa keskitytään tulevaisuuteen ja tavoitteisiin, ja menneisyyttä tarkastellaan voimavarojen näkökulmasta. Taideterapiaohjaus ei vaadi taiteellista osaamista tai lahjakkuutta, ja sääntöjä tai ohjeita ei tarvitse noudattaa. Tärkeintä on kuunnella omaa sisäistä tarvetta ilmaisulle ja antaa itselle lupa olla luova. Asiakkaan luoma taide on hänen omaisuuttaan, eikä sitä analysoida tai tulkita. Tiedetään, että taiteella ja taiteellisella toiminnalla on positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin, ja tämä on dokumentoitu useissa tutkimuksissa, kuten WHO:n raportissa taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista vuonna 2019. Tulevaisuudessa kulttuurihyvinvoinnin merkitys kasvaa, ja uskomme, että taideterapiaohjauksen kysyntä lisääntyy. Tunnetaitovalmennuksen ja taideterapiaohjauksen välillä on monia yhtäläisyyksiä, ja ohjaus voi myös yhdistellä molempia menetelmiä.

On tärkeää huomata, että taideterapiaohjaus ei ole psykoterapiaa eikä siten ole KELA-korvattavaa.

75€/60min (alv24%)

105€/90min (alv 24%)

Ryhmämuotoinen tunnetaitovalmennus tai taideterapiaohjaus

Tule ystävän, tuttavan tai puolison kanssa kahdestaan tai kokoa itse oma ryhmäsi tunnetaitovalmennukseen tai taideterapiaohjaukseen.

43€/henkilö 60min (alv 24%)

​54€/ henkilö 90min (alv 24%)

4-6 henkilöä
38€/henkilö 60min (alv 24%) 

46€/henkilö 90min (alv 24%)

Erilaisia useamman kerran kokoontuvia ryhmiä eri kohderyhmille on tulossa. Seuraa ilmoittelua!

Sensomotorinen valmennus

Sensomotorinen valmennus sopii niin lapsille kuin aikuisillekin.  Alkukartoitusliikkeet onnistuvat yleensä jo 5-6 vuotiaalta lapselta.

 

Sensomotorinen valmennus eli refleksiohjaus korjaa hermoston epätasapainotiloja.  Sensomotoriset refleksit ohjaavat pitkälti kehitystämme kasvuiässä ja ne kuuluvat olennaisena osana lapsuusajan kehitykseen. Yleensä primitiivirefleksit ns. kypsyvät pois eri kehitysvaiheissa, mutta joskus ne eri syistä eivät pääsekään sammumaan tai integroitumaan täysin. Tai ne voivat aktivoitua uudelleen aikuisena tapaturman tai esimerkiksi kuormittavan tilanteen seurauksena, kuten pitkittynyt stressi tai läheisen kuolema. Nämä refleksimallit voivat aiheuttaa hermostollemme turhaa kuormitusta ja vaikuttaa toimintakykyymme. Tämä voi näkyä mm. stressiherkkyytenä, heikkona palautumisena, jatkuvana yli- tai alivireystiloina, tasapainon ja motoriikan haasteina, levottomuutena ja keskittymisen haasteina, oppimisen ja lukemisen haasteina, kehon kiputiloina.

 

Sensomotorinen valmennus aloitetaan alkukartoituksella, joka sisältää alkuhaastattelun sekä helppoja liikkeitä, liikesarjoja. Kartoituksessa testataan aktiivisena olevat primitiivirefleksit ja tehdään saatujen tulosten perusteella henkilökohtainen harjoitussuunnitelma, jonka turvin refleksit saadaan integroitumaan, sekä haasteet ja oireet helpottumaan aivojen ja hermoston välisen vuorovaikutuksen tasapainottuessa. Kotona tehtävät harjoitukset ovat pieniä helppoja toistettavia liikesarjoja. Valmennuksessa edetään vaihe (ja usein refleksi/muutama refleksi) kerrallaan. Refleksien integroitumista seurataan jatkokäynneillä ja samalla hoito-ohjelmaa päivitetään. Refleksien sammumista voidaan vahvistaa myös vastaanotolla tehtävillä hoitoliikkeillä.

Alkukartoitus 85€/ 90-120min (alv 24%)

Jatkokäynnit  55€/ 45min (alv 24%)

Harjoitushinnat voimassa 1.6.2024 asti

Koulutupalveut
Tunnetaitoohjaus
Taideterapia
Sensomotorinen valmennus
Ryhmäohjaus
bottom of page